Údolíčko u koupaliště v Březové, tak jako každé místo v naší vlasti, má svou minulost a mohlo by vyprávět o mnohém. I ono má svou historii a to dosti zajímavou. Zaslouží si trochu pozornosti již jen proto,že poskytlo útočiště  nejen těm prvním průkopníkům - “bláznům na motorkách “, ale postupem času stovkám závodníků z celé  republiky i ze zahraničí a za ta léta tisícím diváků nádherné zážitky, vypřahnutí z běžných starostí a chvíle vzrušení a dobré pohody.
Málokdo jistě ví, že nad místem, kde dnes stojí budova AMK stála šibenice, kde byli popravováni odsouzenci za své přečiny. S potěšením lze konstatovat, že jich patrně bylo velmi málo-již tenkráte zde žili asi dobří lidé. Rovince nad budovou,kde je dnes nově vybudované parkoviště závodních strojů, se říkalo “Šibeniční loučka “. Kopci směrem k dnešnímu Farskému kopci, se říkávalo “Šibeniční vrch”.Dnešní přístupová cesta na tzv. Hradčin a dále přístupová cesta pro diváky vedoucí od hlavní silnice u čp.196 směrem k závodišti, byla tzv. “Šibeniční stezka “, po které byli vedeni odsouzenci k místu svého posledního vydechnutí.
Na začátku dnešní hlavní přístupové cesty, po pravé straně byla ještě před padesáti lety starodávná zájezdní hospoda ” U koruny ” čp. 45 a ve starší době v těchto místech žil mnich - poustevník, tzv. eremit. Na levé straně, místo dnešní stolárny čp. 172, byla ještě před padesáti lety  továrna na hedvábné zboží, ale daleko dříve budova sloužila místnímu Spolku ostrostřelců, kteří budovu také postavili a dali ji jméno “Střelecký dvůr”, s velkým sálem, kde místní honorace pořádala zábavy, plesy a další radovánky.
Pro úplnost je třeba se zmínit i o tom, že v tomto údolíčku u čp. 234 se získával olej z lněného semínka  v provozovně, které se říkalo olejna.Postupem času se pěstování lnu však omezilo na minimum a olejna zanikla. V lese za závodištěm se kdysi vyráběla kolomaz, v místech odkud dnes získává budova AMK vodu  byla cihelna a výrobna potaše( přísada při tavení skla).Na místě dnešní budovy AMK a na přilehlém parkovišti byla dříve loučka, ohraničená silnými kládami s železnými kruhy, která sloužila ještě po 2.světové válce jako svoditě plemenných zvířat (hřebců, býků atd.)
Před závodištěm slouží svému účelu již řadu let koupaliště. Toto v době zbudování jistě pokrokové zařízení, mělo dříve i skluzavku, taneční parket a bylo vždy hojně navštíveno mládeží i dospělými z místa i širokého okolí. V letech 1994 a 1995 došlo ke generální opravě a k vybudování samostatné čističky vody. Od 26.6.1932, kdy bylo slavnostně otevřeno, přilákalo již tisíce milovníků vody.
Na stráních, na kterých se dnes závodí, se ve starších dobách pásl dobytek, později až do 50. let našeho věku se obdělávaly a poskytovaly sice skromnou, pracně vydřenou, ale jistou obživu celé řadě drobných zemědělců. Dokonce se zde pěstoval v dobách dávno minulých i chmel pro místní pivovar. Zplaněný  chmel se dodnes na některých místech nachází. To vše je dnes již jen  historie.Nedivme se - vždyť i terenní motocyklové závody v Březové nad  Svitavou již mají svou historii.
Až sem přijedete, do toho našeho údolíčka, nejen v době závodů, ale třeba jen rekreačně, najdete zde klid a pohodu.

 

 

30.června 1974 ve 13 hodin bylo odstartováno I.mistrovství ČSR sidecarů.Taková opravdu velká akce pro náš AMK vyžadovala vskutku obrovské úsilí a práci velkého počtu pořadatelů a dobrovolných pomocníků. Lze jistě bez nadsázky prohlásit,že tito odvážlivci se se vším vyrovnali se ctí a jistě jim patří obdiv a velký dík. Založili novou tradici,která přinesla popularitu Automotoklubu Březová nad Svitavou i celé obci po celé Československé republice i za hranice naší vlasti.

*****

S jídlem rostla chuť a proto se 1.května 1975 pokračovalo a ve 14 hodin bylo odstartováno II.mistrovství ČSR. Přihlásilo se 10 posádek I.výkonostní třídy,12 posádek II.výkonostní třídy a 12 posádek III. výkonnostní třídy.V tomto roce na stupních vítězů byli :

1.Mojžíš Drahomír - Bubla Václav

2.Polívka Jan - Sýkora Stanislav

3.Horáček Jaroslav - Kotolán Pavel

*****

8.srpna 1976 ve 14 hodin se odstartovalo III.mistrovství ČSR sidecarů. Vyhráli :

1.Peták Jaroslav - Kamenár Evžen

2.Zatloukal Jaroslav - Zatloukal Miroslav

3.Stratil Miroslav - Osička Květoslav

*****

17.července 1977 se nominovalo 20 posádek I.výkonnostní třídy,5 posádek II.výkonnostní třídy a 9 posádek III.výkonnostní třídy. Zvítězili :

1.Vybíral Jiří - Šmoldas Bohumil

2.Peták Jaroslav - Kamenár Evžen

3.Zatloukal Jaroslav - Gažík Milan

*****

25.června 1978 se uskutečnil již V.přebor ČSR sidecarů . Odstartován byl ve 13 hodin a své síly změřilo celkem 30 posádek a vydřená vítězství si odvezli :

1.Vybíral Jiří - Šmoldas Bohumil

2.Humhal Josef - Votava Václav

3.Zatloukal Jaroslav - Gažík Milan

*****

VI. přebor ČSR se jel 24.června 1979 a nominovalo se 31 posádek .Věnce si odvezli :

1.Zatloukal Jaroslav - Gažík Milan

2.Humhal Josef - Bubla Václav

3.Novotný Josef - Chmelíř

*****

13.července 1980 se jel poprvé na „Březovských stráních“ tzv.velký mistrák -mistrovství ČSSR sidecarů ,tzn.startovalo 21 posádek jen I.výkonnostní třídy. Pořadí vítězů bylo :

1.Peták Jaroslav - Kamenár Evžen

2.Zatloukal Jaroslav - Gažík Milan

3.Horáček Jaroslav - Hanák Petr

*****

Rok 1981 přinesl 14.března závod I.,II. a III. výkonnostní třídy . Tento závod vyhráli :

1.Zatloukal Jaroslav - Gažík Milan

2.Humhal Josef - nezjištěno

3.Bubla Václav - nezjištěno

*****

4.července 1982 nastoupilo 22 posádek side a oficielní klasifikace mistrovství sidecarů – 1.jízda :

1.Peták Jaroslav - Gažík Milan

2.Liška Václav - Liška Pavel

3.Polívka Jan - nezjištěno

1.jízda :

1.Peták Jaroslav - Gažík Milan

2.Novotný Josef - Lundák Petr

3.Zatloukal Jaroslav - Zatloukal Miroslav

V tomto roce pořadatelé úspořádali 23.-25.dubna soustředění jezdců sidecarů.Sešli se zde jezdci z celé republiky , měli si možnost vzájemně vyměnit zkušenosti ,blíže se poznat a prověřit sebe i své stroje.

*****

Závodilo se i v roce 1983,ovšem v důsledku častého přemíšťování archivních materiálu ,se nám z tohoto roku nezachovalo dostatek podkladů.

*****

8.července 1984 se jelo o Pohár ČSSR a přihlášeno bylo 21 posádek.

*****

Pohár pokračoval i 8.června 1985 nominovalo se 27 posádek.

*****

V roce 1986 přijelo závodit o Pohár ČSSR 29 posádek a vyhráli jej :

Vodenka Vladimír - Taška Milan

*****

5.července 1987 startovalo na Poháru ČSSR 30 posádek.U nás pohár vyhráli:

1.Novotný Josef - Moravec Dalibor

2.Vodenka Vladimír - Taška Milan

3.Peták Josef - Tlučhoř Richard

*****

16.července 1988 se uskutečnilo další Mistrovství ČSSR sidecarů a přijelo pozávodit 32 posádek a zvítězili :

Liška Václav - Liška Pavel

Také začala reprezentovat AMK Březová posádka Andrle Milan - Hikade Martin,kterého později vystřídal Šedivý Petr a jeli na upraveném stroji Audi 1000.

*****

25.června 1989 si zazávodilo 30 posádek.

*****

24.června 1990 se jelo Mistrovství ČSFR sidecarů a na start si stouplo 24 posádek.Za AMK Březová položilo želízko do ohně posádka Dopita Viktor - Hroch Miroslav

*****

7.dubna 1991 byl uspořádán I.ročník mezinárodních závodů sidecarů MEFO SPORT POKAL za účasti jezdců ČSFR ,Rakouska,Německa a Estonska.Přihlášení jezdci Belgie a Švýcarsk se nedostavili.Na tomto velmi náročném závodě poprvé natáčena Česká televize Brno. 29 posádek nastoupilo na start a byly mezi nimi i dvě posádky AMK Březová nad Svitavou Dopita Viktor - Sekvart Milan na stroji KTM a druhá Kříž Jaroslav - Kříž Libor na stroji JAWA

A v  tomto roce se 30.června jelo ještě Mistrovství ČSFR sidecarů , bylo nominováno 30 posádek a mezi nimi byli i naši jezdci Dopita Viktor - Sekvart Milan .Posádka Kříž Jaroslav - Kříž Libor jako začínající nedojela pro poruchu spojky na stroji JAWA 600. Na stupních vítězů stáli:

1.Novotný Josef - Mošnička Tomáš

2.Peták Josef - Boukal Emil

3.Fremr Jaroslav - Špaček Milan

*****

17.května 1992 startovalo 28 posádek side za AMK reprezentovali Dopita Viktor - Krušina Ludvík na stroji Kawasaki 500 a posádka Jaroslav a Libor Křížovi na stroji Kawasaki 540. Vítězem na těchto závodech byla posádka Novotný Josef - Šimůnek Antonín na stroji KTM EML 610.

*****

29.května 1993 bylo odstartováno společné mistrovství ČR a SR sidecarů a bylo přihlášeno 34 posádek Jezdily se 3.rozjížďky za náš AMK jely posádky bratři Křížové a posádka Bis Jaroslav - Rašovský Roman.

*****

22.května 1994 se uskutečnilo s 30 posádkami Mezinárodní mistrovství ČR sidecarů MEFOCUP.Za náš AMK Březová nad Svitavou závodily tři posádky Kříž Jaroslav a Libor stroj KTM 650, Knötig Miroslav a Šebela Jan stroj KTM 500 a třetí Rašovský Roman - Sklenář Dušan stroj Maico 500.

*****

4.června 1995 na MEZ mistrovství ČR side MEFO-BARUM-TECH CUP 95 svedlo boje 27 posádek.Naše barvy AMK hájili opět bratři Křížové stroj KTM 650,Rašovský Roman - Černý René stroj KTM 540 a Knötig Miroslav - Šebela Jan ZABEL 620

*****

 

1.června 1996 se uskutečnil CZECH INTERNATIONAL MEFO SIDECARCROSS – CHAMPIONSHIP OPEN a zvítězili :

1.Macek Jiří - Dirbák Ivan

2.Liebl Willi - Šimůnek Antonín

3.Fremr Jaroslav - Ric Ladislav

Našimi jezdci byli Kříž Jaroslav - Kříž Libor ,Knötig Miroslav - Sklenář Dušan a Rašovský Roman - Abrahám Jan

 

Mezinárodní mistrovství České republiky MEFO SIDECARCROSS – KINGS TIRE CUP 97 byl čtvrtým závodem seriálu mistrovství a konal se 21.června 1997

*****

30.května 1998 pokračovalo mezinárodní mistrovství české republiky SIDE – MEFO SPORT TYRES CUP 1998 a na stupních byli:

1.Brustmann Josef - Novotný Přemysl

2.Wanger Anton - Wanger Bernard

3.Kříž Jaroslav - Kříž Libor

Smolný den byl pro naši posádku Knötig Miroslav - Kašpar Miroslav , kteří pro poruchu stroje druhou rozjížďku nedojeli.

*****

Na 26.červena 1999 se areál velmi dobře připravil na SIDECARCROSS MEFO SPORT TYRES CUP 99 vítězi se stali :

1.Novotný Josef - Novotný Přemysl

2.Kříž Jaroslav - Kříž Libor

3.Hutira Stanislav - Švácha Miroslav

Opět nás ještě reprezentovala posádka Knötig Miroslav - Kašpar Miroslav,kterým se doma nedařilo dle představ a skončili na 14.místě,ovšem v celkovém mistrovství ČR došlo ke kuriozní situaci.První tři posádky byly z okresu Svitavy

1.Hutira Stanislav – Vácha Miroslav,2.bratři Křížové a 3.Knötig Miroslav – Kašpar Miroslav

*****

17.června 2000 , v tomto roce se uskutečnilo Mezinárodní mistrovství ČR SIDECARCROSS MEFO SPORT TYRES CUP 2000 .Vítězství odváželi:

1.Brustman Josef - Novotný Přemysl

2.Kolář František - Gažík Milan

3.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

Zúčastnily se i místní posádky bratři Křížové a Knötig Miroslav – Kašpar Miroslav

*****

Na začátku prázdnin 7.července 2001 na MEZ mistrovství ČR SIDECAR CROSS zvítězili:

1.Brustman Josef - Novotný Přemysl

2.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

3.Kříž Jaroslav - Kříž Libor

Druhou naší posádku musel zastoupit jako spolujezdec Linka Vlastimil.Kašpar Miroslav léčil zranění paty ,ovšem pro náhlou zdravotní indispozici do druhé jízdy nastoupil Kašpar Miroslav.To byl důvod k bouřlivému protestu od domácí klubové posádky Křížových ,která se v tomto roce stala mistry ČR.

V tomto roce naše obě posádky reprezentovaly Českou republiku s bratry Rozehnalovými na ME družstev ve Francii a poprvé v historii se dovezlo 4.místo.

*****

15.června 2002 se čekalo na vítěze SIDECARCROSS ACERBIS – MEFO SPORT CUPu 2002 , poprvé se našim posádkám podařila bedna :

1.Kříž Jaroslav - Kříž Libor

2.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

3.Knötig Miroslav - Zatloukal Miroslav

Náš člen Kašpar Miroslav jel v tomto roce s Kolářem Františkem.

*****

4.října 2003 se jel poslední závod seriálu Mezinárodního mistrovství ČR :

1.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

2.Kříž Jaroslav - Kříž Libor

3.Pohořal Filip - Hotový Václav

Pro zranění Kříže Libora nastoupil Kašpar Miroslav a Knötig Miroslav jel čtyřkolky.

Pro jezdce side bylo uspořádáno v kulturním domě na společenském večeru u nás první neoficiální vyhlášení mistrů ČR .

*****

25.září 2004 se opět jel poslední závod seriálu tentokrát Mistrovství České republiky MEFO-CONDOR-ACERBIS CUP side. Stupně vítězů byly pro :

1.Čermák Tomáš - Čermák Ondřej

2.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

3.Kříž Jaroslav - Kašpar Miroslav

Po zranění Kašpar Miroslava nastoupil Kříž Libor,ale ani on na tom zdravotně nebyl nejlépe.Po roční pauze prospěla posádce Knötig Miroslav - Zatloukal Miroslav doma obsadili sice páté místo,ale v seriálu mistrovství ČR skončili třetí před klubovými soupeři Kříž Jaroslav –Kašpar Miroslav.

*****

Opět se jel poslední závod seriálu Mistrovství ČR 1.října 2005 CONDOR-ACERBIS CUP .O prvenství sváděly boj tři posádky a dopadlo to následovně :

1.Čermák Tomáš - Čermák Ondřej

2.Rozehnal Václav - Rozehnal Marek

3.Kříž Jaroslav - Kašpar Miroslav